Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący udzielania „TELEPORAD” w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

pt 06 Mar 2020

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prezentuje poniżej dane dotyczące udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przez Świadczeniodawców POZ - zgodnie z zapisami zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Link do tabelki

Dane zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Świadczeniodawców i będą na bieżąco aktualizowane.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności