Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Od 28 kwietnia okres ważności karty EKUZ uległ wydłużeniu

czw 29 Kwi 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 79/2021/DWM z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku
z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA wydłużony zostanie okres ważności kart.

  • osoby pobierające emeryturę - 20 lat,
  • członkowie rodzin (dzieci małoletnie) –  do 18 roku życia

Ważność kart EKUZ dla pozostałych osób pozostaje bez zmian

  • osoby zatrudnione na umowę o pracę - 3 lata,
  • osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą - 3 lata,
  • osoby pobierające rentę – 18 miesięcy,
  • studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię - 18 miesięcy
  • członkowie rodzin (dziecko powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia) - 18 miesięcy.
  • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy - 2 miesiące

Zmiany będą obowiązywać od 28 kwietnia 2021r.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności