Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych

pn 11 Paź 2021

Szanowni Państwo,

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży są szafy metalowe - załącznik numer 1 (format DOCX - 0,01MB).

Opis stanu technicznego przedmiotu sprzedaży
Opis Stanu technicznego zawarty jest w załączniku numer 1 (format DOCX - 0,01MB).

Miejsce
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
Prosimy wcześniej o uzgodnienie terminu z Panem Damianem Szczygłem tel. 17 86 04 241, Piotrem Wyskielem 17 86 04 006.

Termin
Od 12 do 14 października 2021 r. w godzinach 9:00 – 14:00,

Warunki sprzedaży
1. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Czynnością wstępną, konieczną do zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie wniosku o zakup zbędnego składnika majątkowego w Kancelarii Ogólnej (Parter) -  załącznik numer 2 (format DOCX - 0,02MB).
3. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży. Wzór umowy określa załącznik numer 3 (format DOCX - 0,02MB).
3.1. Zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie złożonego wniosku należy dokonać osobiście.
3.2. Termin: 15 i 18 października 2021 r. w godzinach 10:30 – 15:00,
Miejsce: siedziba funduszu, pokój numer  304.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania z Panem Damianem Szczygłem,  tel. 17 86 04 241.
3.3. Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest przedstawienie dowodu tożsamości kupującego.
3.4. Po zawarciu umowy nabywca powinien wpłacić należną kwotę na podane w umowie konto bankowe. Termin: do 21 października 2021 r. do godziny 12:00.

Odbiór przedmiotu zakupu
Termin: 25-26 października 2021 r. w godzinach od 10:00 do 15:00  
Miejsce: siedziba funduszu - parking.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania - (17) 86 04 241.
Wymagane dokumenty: dowód zakupu przedmiotu

Forma odbioru:
- osobiście,
- na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Wydanie przedmiotu sprzedaży
Wydanie przedmiotu nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania – załącznik numer 1 do umowy sprzedaży (format DOCX - 0,01MB).

Informacje dodatkowe
1. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup tego samego składnika majątkowego, dokonamy wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert.
2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków sprzedaży bez podawania przyczyny.

Uwagi:
Na składanym „WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO” w Kancelarii Ogólnej zapisuje się datę i godzinę przyjęcia.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności