logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych

pn 02 Sty 2017

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątkowych ujętych w Załączniku nr 1, wraz z opisem stanu technicznego – Załącznik nr 2.

WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Sprzedaż dotyczy sprzętu o podanych  cenach wywoławczych - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Opis stanu technicznego – Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Czynnością wstępną, konieczną do zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wnioski składać należy w dniach od 9 do 10 stycznia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00 , w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, Biuro Podawcze- Parter.
 5. Zbędne składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży obejrzeć można w dniach 9 i 10 stycznia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Wilhelm Zając tel. (17) 86 04 290.
 6. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, której wzór określa Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 7.  Zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie złożonego WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO dokonać można osobiście w dniach 12 i 13 stycznia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Sala Obsługi Petenta, (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Damian Szczygieł  tel. (17) 86 04 241).
 8. Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędny jest dowód tożsamości kupującego.
 9. Po zawarciu umowy, Nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej kwoty na podane w umowie konto bankowe w terminie do dnia 20 stycznia 2017r.
 10. Odbioru przedmiotu zakupu wraz z dowodem zakupu dokonać można w dniach 23-25 stycznia 2017r. w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Sala Obsługi Petenta (po uzgodnieniu telefonicznym z w/w osobami), osobiście lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wydanie sprzętu elektronicznego nastąpi po podpisania protokołu przekazania – Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży.
 11. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup tego samego składnika majątkowego sprzedaż tych składników przeprowadzona zostanie w drodze aukcji.
 12. Informacja o terminie sprzedaży w drodze aukcji oraz jej warunkach ogłoszona zostanie na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przy ul Zamkowej 8, w dniu 27 stycznia 2017 r.
  Osoby uprawnione do udzielania informacji.
  W kwestiach dotyczących spraw technicznych:
  Pan Grzegorz Małek Tel: 17 86 – 04 – 108
  W sprawach formalnych:
  Pan Damian Szczygieł Tel. 17 86 – 04 – 241

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności