logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - druga edycja

pt 21 Kwi 2017

WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Sprzedaż dotyczy sprzętu o podanych  cenach wywoławczych - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Opis stanu technicznego – Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Zbędne składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży obejrzeć można w dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Bartłomiejem Kapicą tel. (17) 86 04 246,  Damianem Szczygieł tel. (17) 86 04 241.
 5. Czynnością wstępną, konieczną do zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wnioski należy przesłać lub złożyć w dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, Biuro Podawcze- Parter.
 6. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, której wzór określa Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 7.  Zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie złożonego WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO dokonać można osobiście w dniach 8 – 9 maja 2017 r. w godzinach 10:30 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Pokój 304, (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Damianem Szczygieł
   tel. (17) 86 04 241).
 8. Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędny jest dowód tożsamości kupującego.
 9. Po zawarciu umowy, Nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej kwoty na podane w umowie konto bankowe w terminie do dnia 15 maja 2017r. do godziny 12:00.
 10. Odbioru przedmiotu zakupu wraz z dowodem zakupu dokonać można w dniu 16 maja 2017r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Pokój 304, III pietro (po uzgodnieniu telefonicznym z w/w osobami), osobiście lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wydanie sprzętu elektronicznego nastąpi po podpisania protokołu przekazania – Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży.
 11. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup tego samego składnika majątkowego, Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby Sprzedającego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków sprzedaży bez podawania przyczyny.
 13. Osoby uprawnione do udzielania informacji.
  W kwestiach dotyczących spraw technicznych i formalnych:
  Bartłomiej Kapica Tel. 17 86 – 04 – 246, Damian Szczygieł Tel. 17 86-04-241.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności