Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - III tura

wt 14 Maj 2024

Szanowni Państwo,

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątkowych ( III tura).

 

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są drewniane szafy, regały, nadstawki szaf – załącznik numer 1 do Ogłoszenia (format DOCX - 0,02 MB).

Opis stanu technicznego przedmiotu sprzedaży wraz z ceną sprzedaży zawarty jest w załączniku numer 1 do Ogłoszenia (format DOCX - 0,02 MB).

Miejsce:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów

Prosimy wcześniej o uzgodnienie terminu z Panem Damianem Szczygieł
tel. 17 86 04 241, Piotrem Wyskiel 17 86 04 006.

Termin oglądnięcia składników majątkowych:
15 maja 2024 r. w godzinach 9:00 – 14:00.

Warunki sprzedaży

 1. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Czynnością wstępną, konieczną do zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie wniosku o zakup zbędnego składnika majątkowego w Kancelarii Ogólnej (Parter), w dniu 15 maja 2024r., w godzinach 9:00 – 14:00 – załącznik numer 2 do Ogłoszenia (format DOCX - 0,02 MB).
 3. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, wzór umowy określa załącznik numer 3 do Ogłoszenia (format DOCX - 0,02 MB).
  1. Zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie złożonego wniosku należy dokonać osobiście.
  2. Termin: 17 maja 2024 r. w godzinach 10:30 – 15:00.
   Miejsce: siedziba funduszu, pokój numer  304.
   Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania z Panem Damianem Szczygieł,  tel. (17) 86 04 241.
  3. Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest przedstawienie dowodu tożsamości kupującego.
  4. Po zawarciu umowy nabywca powinien wpłacić należną kwotę na podane w umowie konto bankowe. Termin: do 21 maja 2024 r. do godziny 12:00.

 

Odbiór przedmiotu zakupu

Termin: 22 maja 2024 r. w godzinach od 10:00 do 15:00   

Miejsce: siedziba funduszu - parking.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania - 17 86 04 241.

Wymagane dokumenty: dowód zakupu przedmiotu

Forma odbioru:

 • osobiście,
 • na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Wydanie przedmiotu sprzedaży:
Wydanie przedmiotu nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania – załącznik numer 1 do Umowy sprzedaży (format DOCX - 0,02 MB).

 

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup tego samego składnika majątkowego, dokonamy wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków sprzedaży bez podawania przyczyny.

Uwaga:

Na składanym „WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO” w Kancelarii Ogólnej zapisuje się datę i godzinę przyjęcia.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska, p.o. Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności