Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Ograniczenie obsługi bezpośredniej - Ważne!

pt 26 Mar 2021

Z uwagi na obostrzenia ogłoszone przez Ministra Zdrowia 25 marca br., związane z trzecią falą pandemii wirusa COVID-19 od 29.03.2021 r. do odwołania obsługa bezpośrednia w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie działa w ograniczonym zakresie.

Pozostawiamy otwarte drzwi jedynie dla osób zgłaszających się z pilnymi sprawami, których nie można załatwić drogą elektroniczną, telefoniczną lub przypadkach niezbędnych dla zabezpieczenia pilnych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

 

Prosimy o pozostawienie dokumentacji w skrzynce podawczej: Podkarpacki OW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Pozostawione sprawy zostaną rozpatrzone przez naszych pracowników. Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.

 

Profil Zaufany

Potwierdzenie profilu zaufanego jest możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 • Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ pod numerem: 17 86 04 180 oraz 17 86 04 140
 • Punkt Obsługi w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 pok. 1.48, tel. 13 420 38 70 oraz 13 420 38 72
 • Punkt Obsługi w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, tel. 17 583 06 95
 • Punkt Obsługi w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6/403, tel. 16 678 98 26 oraz 16 678 60 19
 • Punkt Obsługi w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 10, tel. 13 463 82 11 oraz 13 464 12 15
 • Punkt Obsługi w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12, tel. 15 842 38 65 oraz 15 842 01 19
 • Punkt Obsługi w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4/709-710, tel. 15 822 34 86 oraz 15 822 38 58
 • Punkt Obsługi w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15/2, tel. 16 623 21 01 oraz 16 623 11 00
 • Punkt Obsługi w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28, tel. 14 676 51 54 oraz 14 676 51 07
 • Punkt Obsługi w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 4, tel. 13 446 31 06 oraz 13 446 33 41

 

Europejska Krata Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) należy skorzystać poniższych możliwości i przesłać wniosek:

 • mailem na adres: ekuz@nfz.gov.pl
 • poprzez ePUAP (Identyfikator adresata: 3bdy2cb654)
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta
 • tradycyjną pocztą na adres: Podkarpacki OW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
 • lub wrzuć wniosek do skrzynki podawczej. Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.

 

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres: sprawy.ubezpieczonych@nfz-rzeszow.pl

 

Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres wf09@nfz.gov.pl

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres: wf09@nfz.gov.pl

 

Leczenie planowane na podstawie przepisów o koordynacji

Wniosek o zgodę na leczenie planowane poza terytorium kraju wyślij pocztą.

Wniosek o wydanie formularza S2, w sytuacji gdy uzyskałeś zgodę Prezesa NFZ/Dyrektora OW NFZ, wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres : wf09@nfz.gov.pl

 

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 17 86 04 180 lub 17 86 04 162.

 

Leczenie uzdrowiskowe

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: Telefoniczna Infolinia Pacjenta: 800 190 590.

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane on-line lub korespondencyjnie oraz mailowo uzdrowiska@nfz-rzeszow.pl. Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu e-mail.

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego POW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów. Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.

Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić przez internet w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

 

Zaopatrzenie  wyroby medyczne

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami do odwołania zostają zamknięte punkty obsługi.

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na następujące adresy e-mail: srodki_ort@nfz-rzeszow.pl

Zlecenie lekarskie można również złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Podkarpackim OW NFZ, ul. Zamkowa, ul. 8

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

 

Jeśli masz pytania dotyczące:

 • potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: tel.17 86 04 178, 17 86 04 146     
 • realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: tel. 17 86 04 178, 17 86 04 146    

Przypominamy, że istnieje możliwość potwierdzania uprawnień pacjenta do wyrobów medycznych w miejscu udzielania świadczenia, tzn. od razu przy wypisaniu zlecenia przez lekarza lub pielęgniarkę. Dowiedz się, czy aplikacja jest już dostępna u Twojego lekarza. Aktualnie potwierdzenie zlecenia lekarskiego można również uzyskać w ramach teleporady.

 

Dobrowolne ubezpieczenie

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą, elektronicznie (wyłącznie przez ePUAP, wnioski przesyłane e-mailem nie będą rozpatrywane) lub złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie Więcej informacji można uzyskać pod adresem email: ewidencja@nfz-rzeszow.pl

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 17 86 04 265

 

Skargi i wnioski

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Działu Skarg i Wniosków.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Natomiast w sprawach pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, wymagających szybkiej reakcji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: skargi@nfz-rzeszow.pl

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.

 

Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

 

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności