logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący audytu mammografii

wt 17 Gru 2019

WAŻNY KOMUNIKAT MAMMOGRAFIA

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 188) dotyczących realizacji Programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy warunkiem koniecznym do realizacji świadczeń gwarantowanych jest pozytywny wynik audytu klinicznego zdjęć mammograficznych, przeprowadzanego nie rzadziej niż raz na 24 miesiące przez niezależny ośrodek audytorski na postawie zdjęć mammograficznych przesłanych do ośrodka koordynującego.

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ prezentuje wyniki audytu klinicznego z 2019r. dla Świadczeniodawców (zestawienie wyników: Tabela 1 i Tabela 2) z województwa Podkarpackiego otrzymane z Centralnego Ośrodka Koordynującego.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności