logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Więcej pieniędzy na świadczenia

czw 10 Sie 2017

W związku z waloryzacją świadczeń, czyli podniesieniem wyceny procedur medycznych , podkarpackie placówki w trzecim kwartale otrzymają dodatkowe pieniądze. Kolejne zwiększenie wyceny świadczeń planowane jest w czwartym kwartale.

Wycena procedur w trzecim kwartale została zwiększona o 2 procent. To wynik zapowiadanych przez Prezesa NFZ zwiększeń  określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ. Zmiany wycen mają na celu m.in. pokrycie zwiększonych kosztów pracy wynikających z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U., poz.1456). W związku z koniecznością wyliczenia wartości ryczałtów PSZ zdecydowano się na uwzględnienie zwiększenia wartości rozliczanych świadczeń w wycenie świadczeń, a nie poprzez cenę punktu. System rozliczeniowy Funduszu został już dostosowany do nowych wycen.

Waloryzacja świadczeń – średnio 2 procent dotyczy tych realizowanych w leczeniu szpitalnym, opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej  i świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.  Na czym polega waloryzacja? Jest to zwiększenie punktowej wyceny świadczeń, którą posługuje się w rozliczeniach ze świadczeniodawcami NFZ, a tym samym zwiększenie  wyceny punktów za udzielone świadczenia. Jeśli np. świadczenie w poradni  specjalistycznej miało do 30 czerwca  wartość 10 punktów rozliczeniowych, to od 1 lipca wartość ta wynosi 10,2 punktu.  W przeliczeniu na złotówki, do 30 czerwca  było to 90,50 zł, od 1 lipca będzie 92,31 zł. Jeśli np. w leczeniu szpitalnym za teleradioterapię do 30 czerwca NFZ płacił 340 punktów, to od 1 lipca wartość punktowa tego świadczenia wynosić będzie 346, 8. Wzrośnie też cena za to świadczenie z kwoty 17 680 zł do kwoty 18 033, 6 zł, czyli o 353,60 zł.

W związku z waloryzacją na Podkarpaciu placówki medyczne w trzecim kwartale otrzymają dodatkowo ponad 8,7 mln zł. Aneksy zwiększające zostały już wysłane do placówek realizujących świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przypadku tego rodzaju świadczeń kwota wynikająca ze zwiększenia wyceny świadczeń to  prawie 1,4 mln zł. Aneksy zwiększające wyceny świadczeń otrzymają realizatorzy programów lekowych – wartość waloryzacji w tym zakresie to ok. 61, 5 tys. zł i chemioterapii – 153,5 tys. zł.

Kolejne aneksy będą wysyłane do świadczeniodawców realizujących świadczenia w leczeniu szpitalnym, psychiatrii i leczeniu uzależnień – wartość waloryzacji 580 tys. zł. W leczeniu szpitalnym waloryzacja świadczeń to koszt niemal 6,8 mln zł, przy czym największa kwota jest związana z leczeniem na oddziałach szpitalnych – ok. 6,5 mln zł.

Warto podkreślić, że nie jest to ostatnia przewidziana waloryzacja procedur medycznych w tym roku. Druga tura podwyżek nastąpi od 1 października i będzie wynosić kolejne 2 procent, czyli porównując z wyceną świadczeń z pierwszej połowy roku, w czwartym kwartale Fundusz będzie płacił o 4 procent więcej. Planowany koszt rewaloryzacji w czwartym kwartale na Podkarpaciu we wszystkich wskazanych wcześniej rodzajach świadczeń wyniesie 18 mln zł.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności