Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Współpraca NFZ z organizacjami pozarządowymi

wt 25 Paź 2016

Dnia 24 października 2016 r. w siedzibie POW Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Podkarpacia i zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi opieki zdrowotnej
z dyrektorem oddziału Robertem Bugajem oraz przedstawicielem centrali NFZ, Markiem Wochem, pełnomocnikiem  Prezesa NFZ ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej.

Potrzebę sformalizowania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych głównie działającymi na rzecz pacjentów dostrzegł p.o. Prezesa NFZ Andrzej Jacyna. Rola organizacji pozarządowych w tzw. systemie ochrony zdrowia istotnie wzrasta zarówno od strony aktywności społecznej, jak również stricte merytorycznej. Dlatego też, od czerwca 2016 r., rolą pełnomocnika Prezesa NFZ jest bieżący kontakt z poszczególnymi organizacjami, aby o nurtującej ich problematyce leczenia chorych, na bieżąco rozmawiać, ale również wsłuchiwać się w zgłaszane merytoryczne propozycje do już obowiązujących uregulowań prawnych.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 przedstawicieli z 16 podkarpackich organizacji pozarządowych, którzy przedstawili wielopłaszczyznowo problematykę opieki zdrowotnej,
z którą się na co dzień zmagają. W czasie wypowiedzi nawiązano m.in. do kwestii dostępności i refundacji leków, skierowań do specjalistów i na badania diagnostyczne, profilaktyki leczniczej i profilaktycznych badań onkologicznych, hospicjów dla dzieci i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak również transplantologii. Pojawiła się też kwestia połączenia szpitali PCCHP i Klinicznego nr 1 w Rzeszowie. Na pytania zebranych odpowiadał dyrektor oddziału Robert Bugaj wraz ze współpracownikami.

Zebrani postulowali stworzenie bazy danych swoich organizacji w celu wymiany doświadczeń i informacji. Podkreślono potrzebę  kontynuacji tego typu  spotkań.  Wspólnie uzgodniono, że kolejne  spotkania odbywać się będą cyklicznie w siedzibie  podkarpackiego oddziału NFZ.

Spotkanie uważamy za bardzo pożyteczne – stwierdzili jego uczestnicy, mamy nadzieję, że stanie się ono początkiem  owocnej współpracy między Narodowym Funduszem Zdrowia, a organizacjami pozarządowymi.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności