Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Wyjaśnienie do artykułu „Za mało testów, za dużo śmierci”” umieszczonego w dzienniku Nowiny oraz Echo Dnia Podkarpackie

pn 01 Cze 2020

W związku z publikacją w dniu 29 oraz 30 maja br. artykułu „Za mało testów, za dużo śmierci” umieszczonego w dzienniku Nowiny oraz Echo Dnia Podkarpackie, koniecznym staje się poczynienie pewnych wyjaśnień, bez których tekst może wprowadzać czytelnika w błąd.

Ilość wykonanych testów w kierunku SARS-CoV-2 nie jest w żaden sposób limitowana, a kwota refundowana  przez NFZ za każdy test została ustalona na podstawie m.in. danych z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Koszt jednostkowy testu, który finansuje NFZ jest taki sam jak koszt ponoszony przez szpital i wynosi aktualnie 280 zł. O liczbie zlecanych testów oraz kwalifikacji do ich wykonania decydują wyłącznie lekarze zatrudnieni w szpitalach pobierających wymazy. W chwili obecnej 22 szpitale z terenu Podkarpacia mają możliwość rozliczania testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Powstrzymywanie się przez szpitale od diagnozowania swoich pracowników lub pacjentów z podejrzeniem COVID-19 na pewno nie ma miejsca, bo takie postepowanie prowadziłoby do rozszerzania się infekcji, a w związku z tym straty szpitala z powodu zamknięcia wielu oddziałów byłyby ogromne. Dodatkowo szpital naraziłby się na odpowiedzialność zarówno cywilną (odszkodowania), jak i karną.

Na terenie województwa podkarpackiego nie miały miejsce nigdy odmowy wykonania testów w kierunku SARS-Cov-2, a badania wykonuje się wszystkim osobom, które tego wymagają.

 

 

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności