logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Wyjaśnienie Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie

pn 08 Sty 2018

Wyjaśnienie Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie

do wywiadu  red. Agaty Kulczyckiej z lekarzem rezydentem Grzegorzem Dworakiem zatytułowanego  „Pracowałem po 350 godzin miesięcznie i dłużej nie chcę”, opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z dnia 5.01.18.

    Przytaczane w treści wywiadu  argumenty lekarza wskazują na jego niedoinformowanie w kwestii funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Każdy lekarz obok wiedzy medycznej powinien posiadać chociaż podstawową wiedzę na temat zasad wystawiania skierowania pacjentów na badania,  zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, a także znać  kompetencje lekarza rodzinnego w kwestii kierowania na badania. Wspomniany lekarz rezydent niestety takiej wiedzy jeszcze nie posiadł.

   NFZ podczas kontroli nigdy nie wskazuje że lekarz skierował pacjenta na cyt. „drogie badania”. Wręcz przeciwnie – pacjent podczas hospitalizacji powinien mieć wykonaną wszelką niezbędną diagnostykę i leczenie. Pobyt w szpitalu jest sfinansowany przez NFZ jako  całość wykonanych badań , leczenia i rehabilitacji. Natomiast skierowanie na tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz z poradni specjalistycznej. Skierowanie na badanie TK lub RM nigdy nie powodowało i nie powoduje jakichkolwiek  represji dla lekarza kierującego ! Dodajmy, że w 2017 roku Podkarpacki Oddział  NFZ sfinansował badania  tomografii komputerowej na kwotę ponad 22 mln zł  , badania rezonansu magnetycznego  na kwotę ponad 25 mln zł. Jeśli chodzi o kierowanie lekarza POZ na badania radiologiczne, to tu także widoczna jest niewiedza lekarza rezydenta. Katalog badań do jakich uprawniony jest lekarz POZ jest bardzo obszerny. W tym także zawiera się skierowanie m.in. na badanie RTG stawu skokowego, na które lekarz POZ  powinien skierować pacjenta,  zanim  zdecyduje o wysłaniu go do specjalisty.  Gdyby lekarze mieli wiedzę w jaki sposób  mogą skierować pacjenta, tak aby jak najszybciej miał wykonaną diagnostykę i leczenie, może faktycznie byłoby mniej problemów i dla samych pacjentów  i dla lekarzy, jak i dla całego systemu opieki zdrowotnej. Często, jak widać w  cytowanych słowach lekarza - to sami lekarze poprzez brak wiedzy dotyczącej organizacji systemu  wydłużają procedury i czas oczekiwania pacjenta na wizytę.

    Odnosząc się do komentarza lekarza rezydenta ,że  cyt: „NFZ nie widzi problemu” w dyżurowaniu lekarza ginekologa, który równocześnie przyjmuje dzieci , informujemy, że wymagania dotyczące obsady dyżurowej na oddziałach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia, a nie przepisy NFZ. Przepisy dopuszczają łączenie dyżurów w kilku oddziałach dla lekarzy specjalności zabiegowej, łączenie w oddziałach o specjalności zachowawczej oraz osobno pediatrycznej. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej może dyżurować nawet lekarz rezydent posiadający prawo wykonywania zawodu, nie jest konieczna specjalizacja, gdyż jest to pomoc doraźna, działająca jako zabezpieczenie ciągłości świadczeń lekarza i pielęgniarki w POZ. 

   Kolejnym nieprawdziwym twierdzeniem lekarza rezydenta jest fakt jakoby NFZ nakładał kary finansowe za funkcjonowanie szpitala w ramach tzw. „ostrego dyżuru”. Jest dokładnie odwrotnie! Szpital nie wywiązałby się z warunków realizacji umowy jeśli przyjmowałby pacjentów tylko do planowych zabiegów, a nie działał w ramach całodobowej gotowości czyli tzw. „ostrego dyżuru”.

Powyższe wyjaśnienia przedstawiamy w celu wyeliminowania sytuacji, w których pacjenci mogą być wprowadzeni w błąd przez nieprecyzyjne lub nieprawdziwe informacje.

                                                                                                 Dyrektor

                                                         Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie

                                                                                                Robert Bugaj

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności