Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Rodzaje leczenia uzdrowiskowego

 • Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny.
 • Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, ubezpieczony ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny.
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, ubezpieczony ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.
 • Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci od 3 do 18 roku życia - pobyt trwa 27 dni, bezpłatny, uzdrowisko zapewnia naukę w ramach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
 • Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci pod opieką osoby dorosłej od 3 do 6 roku życia - pobyt trwa 21 dni, dla dzieci bezpłatny, opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu według cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, ubezpieczony we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania.

W przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godzinie 14-tej pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 12-tej ostatniego dnia pobytu.

Ponadto informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia:

 • nie organizuje i nie pokrywa kosztów podróży na leczenie uzdrowiskowe,
 • nie finansuje pobytu osoby towarzyszącej,
 • nie zapewnia pobytu w pokojach jednoosobowych,
 • nie prowadzi wspólnych oddziałów leczących dorosłych i dzieci,
 • ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za pobyt w sanatorium (w zależności od pory roku i standardu zakwaterowania) oraz za przejazd i opłatę klimatyczną.