Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Zaproszenie do współpracy

Informacje zawarte w strategii rozwoju NFZ wskazują, jak będzie zmieniał się Fundusz przez najbliższe lata. Chcemy być innowacyjną instytucją cieszącą się większym zaufaniem społecznym, chcemy być bliżej Pacjenta oraz bliżej Świadczeniodawcy. Chcemy promować zdrowy tryb życia i informować o możliwościach korzystania z badań profilaktycznych.

W siedzibie NFZ przy ul. Zamkowej 8 w Rzeszowie w 2019 roku uruchomiliśmy dodatkowe stanowisko ds. promocji zdrowia i profilaktyki. Oferowane są tu porady dotyczące m.in. badań profilaktycznych, zachowań prozdrowotnych i prawidłowego odżywiania. Pracujący w naszej firmie personel realizuje te zadania wykonując pomiar ciśnienia krwi, wagi i BMI oraz pomiar na analizatorze składu ciała. Wszystkie porady i pomiary są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Rozdajemy także ulotki i inne materiały edukacyjne.

Od września 2019 roku, rozpoczęliśmy cykliczną cotygodniową akcję profilaktyczno-informacyjną pod tytułem „Środa z Profilaktyką”. Jej celem jest zwiększenie świadomości naszych Pacjentów w tematach związanych z profilaktyką i zdrowym trybem życia.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Świadczeniodawców, Organizacje, Stowarzyszenia i Fundacje zajmujące się kwestiami związanymi ze zdrowiem do współpracy w zakresie informacji, poradnictwa, szkoleń, badań, itd.

Oferujemy bezpłatnie wydzielone miejsce - stanowisko w siedzibie NFZ w „Sali Obsługi Klientów”, w którym można udzielać informacji i porad, wykonywać drobne badania czy instruktaże w zakresie Państwa możliwości, kompetencji i chęci. Pomagamy także przez wsparcie medialne np. plakaty w siedzibie NFZ, komunikaty na stronie internetowej POW NFZ i na portalu X (Twitter) oraz informacje wysyłane do wszystkich lokalnych mediów, co niewątpliwie stanowi dodatkowe wsparcie wspólnej działalności.

Wyjątkowo chętnie umożliwimy wykonywanie prostych badań przesiewowych np. pomiar cukru we krwi zapewniając miejsce, podstawowe materiały (glukometr, paski, rękawiczki itp.).

Organizacja „Środy z Profilaktyką” może, ale nie musi odbywać się w siedzibie NFZ. Wspólne uczestnictwo w tzw. Dniach Otwartych (związanych często z ogólnopolskimi czy światowymi dniami promocji zdrowia), konferencjach, wykładach czy spotkaniach z mieszkańcami naszego regionu jest jak najbardziej możliwe. Dodatkowo możemy zaproponować stanowisko informacyjne bądź prelekcję naszych ekspertów w zakresie możliwości leczenia w Polsce i za granicą, ubezpieczenia, praw pacjenta i wielu innych, w akcjach organizowanych przez Państwa placówkę.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu oraz rozpoczęcia i rozwijania współpracy, której celem jest polepszenie stanu zdrowia nas wszystkich.

Kwestiami organizacyjnymi zajmuje się Rafał Śliż, rzecznik prasowy naszego Oddziału: