Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego

pn 01 Lip 2019

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju:

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2018.1897 ze zm.)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odwołuje:

- postępowanie 09-19-000070/AOS/02/1/02.1616.001.02/01 ogłoszone w dniu 1 lipca 2019 r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

w zakresie: Świadczenia w zakresie logopedii      

na obszarze: 1808 - leżajski

- postępowanie 09-19-000071/AOS/02/1/01 ogłoszone w dniu 1 lipca 2019 r w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

w zakresie: Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej-diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej-świadczenia pierwszorazowe.

na obszarze: 1803 – dębicki

- postępowanie 09-19-000072/AOS/02/1/01 ogłoszone w dniu 1 lipca 2019 r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

w zakresie: Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci , świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci – świadczenia pierwszorazowe          

na obszarze: 18 - podkarpackie

- postępowanie 09-19-000073/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 ogłoszone w dniu 1 lipca 2019 r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

w zakresie: Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.

na obszarze: 1817 - sanocki

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności