Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego

czw 12 Lis 2020

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju:

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października
2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020.1858)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odwołuje:

- postępowanie 09-21-000005/AOS/02/1/01 ogłoszone w dniu 02.11.2020 r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

w zakresie: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02     

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP      

na obszarze: 1801085 - Ustrzyki Dolne

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności