Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ceny oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonych 02.02.2024

pt 02 Lut 2024

Informujemy o cenie oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie programy lekowe, ogłoszonych 02.02.2024 roku.

Produkt Nazwa produktu Cena
oczekiwana
(PLN)
03.0000.453.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z
NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU
ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO
1,64
03.0001.453.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE
PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W
PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA
GUZOWATEGO
1,00
03.0000.454.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z
ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z
ZESPOŁEM DRAVET
1,64
03.0001.454.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLK -
LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXAGASTAUTA
LUB Z ZESPOŁEM DRAVET
1,00

 

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności