Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ceny oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonych w dniu 24.05.2024 r.

pt 24 Maj 2024

Informujemy o cenie oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonych w dniu 24.05.2024 r.

Produkt Nazwa produktu Cena
oczekiwana
(PLN)
03.0000.456.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z
ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
Z POLIPAMI NOSA
1,64
03.0001.456.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE
CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK
PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
1,00
03.0000.457.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z
UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
1,64
03.0001.457.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE
CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ
MIASTENII
1,00
03.0000.458.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z
NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY
(ASMD) TYPU A/B I B
1,64
03.0001.458.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE
CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ
SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
1,00
03.0000.459.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA
RAKA SZYJKI MACICY
1,64
03.0001.459.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE
CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
1,00

 

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności