Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ceny oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w zakresie programy lekowe

wt 28 Lut 2023

Informujemy o cenie oczekiwanej obowiązującej w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie programy lekowe, ogłoszonych 28.02.2023 r.

Produkt Nazwa produktu  Cena oczekiwana (PLN)
03.0000.382.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK 1,35
03.0001.382.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK 1
03.0000.426.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK 1,35
03.0001.426.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK 1
03.0000.424.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY 1,35
03.0001.424.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY 1
03.0000.442.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI 1,35
03.0001.442.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI 1

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności