Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ceny oczekiwanej obowiązującej w postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonego w dniu 15.05.2024 r.

śr 15 Maj 2024

Informujemy o cenie oczekiwanej obowiązującej w postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonym w dniu 15.05.2024 r.

Produkt Nazwa produktu Cena
oczekiwana
(PLN)
03.0000.396.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z
NOCNĄ NAPADOWĄ HEMOGLOBINURIĄ (PNH)
1,64
03.0001.396.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE
CHORYCH Z NOCNĄ NAPADOWĄ
HEMOGLOBINURIĄ (PNH)
1,00

 

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności