Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ceny oczekiwanej obowiązującej w postępowaniu w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonych w dniu 06.03.2024

pt 08 Mar 2024

Informujemy o cenie oczekiwanej obowiązującej w postępowaniu w trybie rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie programy lekowe, ogłoszonych w dniu 06.03.2024 r.

Produkt Nazwa produktu Cena
oczekiwana
(PLN)
03.0000.337.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE
NIEDOKRWISTOŚCI U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ
NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
1,64
03.0001.337.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE
NIEDOKRWISTOŚCI U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ
NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
1,00
03.0000.339.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ
NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW
LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI
1,64
03.0001.339.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE
WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U
PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO
DIALIZAMI
1,00

 

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności