Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący rozliczania świadczeń udzielonych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii od dnia 1 stycznia 2018 r.

czw 21 Gru 2017

W związku z opublikowanym w dniu 30 listopada 2017 r. zarządzeniem Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości rozliczenia świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, po każdym okresie sprawozdawczym. Do tego celu służy produkt statystyczny o kodzie: 5.52.01.0001512 Rozliczanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii po okresie sprawozdawczym.

W związku z koniecznością zaadaptowania wprowadzonych zmian do możliwości systemu sprawozdawczego i rozliczeniowego od 1 stycznia 2018 roku w raportach statystycznych dla świadczeń „Leczenie w OAiIT - ocena według skali TISS” powinny być wykazywane kody świadczeń jednostkowych wymienione w załączniku 1ts ww. zarządzenia. Niezbędne jest również sprawozdanie, po wszystkich kolejnych miesiącach trwania pobytu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii produktu cząstkowego 5.52.01.0001512 jako podstawy, do której dosumowuje się wskazane świadczenia. Poprzednio stosowane kody służą do sprawozdawania świadczeń zrealizowanych maksymalnie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Ponadto dla wszystkich hospitalizacji realizowanych wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (do sprawozdania z produktem 5.52.01.0001467), trwających na przełomie lat 2017 i 2018, w dniu 31 grudnia 2017 należy dokonać technicznego zakończenia hospitalizacji aby umożliwić rozliczenie lub naliczenie do nowego ryczałtu PSZ świadczeń zrealizowanych w roku 2017. Dla hospitalizacji rozliczanych świadczeniem z katalogu la albo innym z lb, w trakcie których w miesiącach roku 2017 wystąpił pobyt w OAiT rozliczenie świadczeń z oceną wg skali TISS nastąpi jak dotychczas na koniec hospitalizacji.

 

Autor: Centrala NFZ
Wszystkie aktualności