logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: Leczenie Szpitalne

czw 09 Lis 2017

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014.1980)  Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odwołuje postępowanie 09-18-000117/LSZ/03/1/01- ogłoszone w dniu 25 października 2017r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE

w zakresie: CHIRURGIA OGÓLNA -  HOSPITALIZACJA, CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97, CHIRURGIA OGÓLNA -  HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY

na obszarze: 1815 – powiat ropczycko-sędziszowski

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności