logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie postępowań konkursowych

śr 25 Paź 2017

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 25 października 2017 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2018 i lata następne,

w rodzaju Leczenie Szpitalne.

Kody postępowań:

09-18-000108/LSZ/03/1/01

09-18-000109/LSZ/03/1/01

09-18-000110/LSZ/03/1/01

09-18-000111/LSZ/03/1/03.4640.032.02/01

09-18-000112/LSZ/03/1/01

09-18-000113/LSZ/03/1/01

09-18-000114/LSZ/03/1/01

09-18-000115/LSZ/03/1/03.4401.030.02/01

09-18-000116/LSZ/03/1/01

09-18-000117/LSZ/03/1/01

09-18-000118/LSZ/03/1/03.4130.030.02/01

09-18-000119/LSZ/03/1/03.4580.032.02/01

09-18-000120/LSZ/03/1/03.4280.030.02/01

09-18-000122/LSZ/03/1/01

09-18-000123/LSZ/03/1/03.4280.030.02/01

09-18-000124/LSZ/03/1/01

09-18-000125/LSZ/03/1/03.4130.030.02/01

09-18-000126/LSZ/03/1/03.4580.032.02/01

09-18-000127/LSZ/03/1/01

09-18-000128/LSZ/03/1/01

09-18-000129/LSZ/03/1/01

09-18-000130/LSZ/03/1/01

09-18-000131/LSZ/03/1/01

09-18-000132/LSZ/03/1/03.4100.031.02/01

09-18-000133/LSZ/03/1/01

09-18-000134/LSZ/03/1/01

09-18-000135/LSZ/03/1/01

09-18-000136/LSZ/03/1/01

09-18-000137/LSZ/03/1/01

09-18-000138/LSZ/03/1/01

09-18-000139/LSZ/03/1/01

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych znajdują się na stronie:

Informator o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Równocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. POW NFZ nie będzie zawierał umów na niżej wymienione zakresy świadczeń:

- CHIRURGIA OGÓLNA -  HOSPITALIZACJA dla powiatu m. Rzeszów

- ORTOPEDIA I TRAUMAT. NARZ. RUCHU – HOSPITALIZACJA

- OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA

- OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA, OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18, B19 dla powiatu m. Rzeszów

- GINEKOLOGIA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

- CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

- UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA dla powiatu m. Rzeszów

- GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ

ww. zakresy świadczeń będą realizowane w ramach umów PSZ.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności