logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego

wt 20 Mar 2018

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014.1980 ze zm.) Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odwołuje postępowanie 09-18-000291/STM/07/1/01 ogłoszone w dniu 16 marca 2018 r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju:       LECZENIE STOMATOLOGICZNE

w zakresie:     ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE

ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE – RYCZAŁT

na obszarze:  18 - PODKARPACKIE

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności