logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

sb 21 Mar 2020

Komunikat do świadczeniodawców

realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

 

Przepis § 6 ust.  1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. 2020, poz. 491), czasowo ograniczył działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284). Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ograniczenie działalności polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

         W związku z powyższym zobowiązuje się świadczeniodawców do zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pacjentom przebywającym na leczeniu.

Jednocześnie Narodowy Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy pacjentom, która przyczyni się do ich bezpiecznego i sprawnego powrotu do miejsca zamieszkania, poprzez umożliwienie kuracjuszom korzystania z pokoi i posiłków do czasu zorganizowania przez nich transportu powrotnego do domu oraz pomoc przy zakupie drogą elektroniczną biletów powrotnych.

Źródło (Centrala NFZ): https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/lecznictwo-uzdrowiskowe-komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7659.html

 

Autor: Centrala NFZ
Wszystkie aktualności