logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zmian przepisów dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową, które wchodzą w życie 19 lipca 2019

pn 01 Lip 2019

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:

ROZPORZĄDZENIE WPROWADZA NOWY DRUK SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ, KTÓRY MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ZDROWIA pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001136/O/D20191136.pdf

lub ze strony internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ NALEŻY WNIEŚĆ DO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W TERMINIE 30 DNI OD DNIA JEGO WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA, POD RYGOREM JEGO ODRZUCENIA
  1.  LEKARZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO WINIEN WYSTAWIĆ SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAKOŃCZENIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ OSTATNIEGO LECZENIA UZDROWISKOWEGO ALBO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ
  1. NOWE PRZEPISY UCHYLAJĄ OBOWIĄZEK WERYFIKACJI STANU ZDROWIA PACJENTA OPISANEGO W SKIEROWANIU NA LECZENIE UZDROWISKOWE CO 18 MIESIĘCY OD WYSTAWIENIA

 

Autor: Violetta Tyczyńska, Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności