logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Informacja o cenach oczekiwanych

pt 27 Kwi 2018

Informacja o cenach oczekiwanych.

POW NFZ w Rzeszowie podaje informację o oczekiwanych cenach w ogłoszonych postępowaniach w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w 2018 r.

  zakres świadczeń (kontraktowany) planowana cena jednostki rozliczeniowej w zł
nazwa kod nazwa
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 8,90
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1706.007.02 LECZENIE NERWIC 8,70
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1707.007.02 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 8,70
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1740.008.02 PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1743.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1744.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1746.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1780.007.02 ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA 8,70
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1780.008.02 PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH 9,10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.1790.007.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2700.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 9,20
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2701.001.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 10,10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2702.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH 9,10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2704.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE 9,20
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH 9,30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2708.001.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI 10,50
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2712.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 8,70
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.2730.001.02 LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 8,80
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 11,30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 13,10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4702.021.02 ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ 10,40
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4712.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE 11,40
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4730.021.02 ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA 12,00
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4732.021.02 ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA 15,10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4740.002.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ STACJONARNE 10,00
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4742.021.02 LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) 10,40
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4744.001.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE 10,00
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.4900.008.03 ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY) 8,60
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04.5172.003.02 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 9,30

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności