logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców POZ – dotyczy aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

czw 30 Sty 2020

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości składania przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie sfinansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta (IKP).

Wzór wniosku o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania IKP wraz z załącznikami: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542019def,7050.html

Świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, zainteresowany zawarciem umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, składa również w oddziale Funduszu wniosek o zawarcie umowy wraz  wnioskami o uprawnienia.

Wzór wniosku o zawarcie umowy na potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego wraz z dokumentami:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-52020dop,7113.html

Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31.12.2020r.

Sprawozdawczość z realizacji umowy  następuje poprzez Portal Świadczeniodawcy - szczegóły dotyczące sposobu przekazywania informacji o aktywowanych kontach IKP do Podkarpackiego OW NFZ zostaną przekazane po podpisaniu umów.

Podstawy prawne:

Zarządzenie Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zarządzenie nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności