logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców z zakresu POZ dotyczący aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

wt 11 Lut 2020

W uzupełnieniu komunikatu z 30.01.2020

http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/podstawowa-opieka-zdrowotna/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-poz-dotyczy-aktywowania-internetowych-kont-pacjenta,art1567/

przedstawiamy listę dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy  o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:

1.           https://pz.gov.pl/pz/help

·         Instrukcja Użytkownika PZ (PDF, 1,41 MB)

·         Instrukcja dla Osoby Potwierdzającej PZ (PDF, 1,5 MB)

·         Procedury – Punkty Potwierdzające

2.           https://www.gov.pl/web/mswia/weryfikacja-autentycznosci-dokumentow

3.           Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)

4.           Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

5.           Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)

6.           Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:  Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności