logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat do Świadczeniodawców POZ posiadających umowy nie wygasające z dniem 31 grudnia 2018

śr 05 Gru 2018

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwraca się z prośbą do Świadczeniodawców, których umowy nie wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r. o złożenie w siedzibie Oddziału Funduszu załącznika nr 15 do zarządzenia
nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.) – oświadczenie o aktualizacji potencjału obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa z Funduszem, w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia transportu sanitarnego w POZ proszeni są o złożenie dodatkowo załącznika nr 3 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.) – oświadczenia o objęciu opieką.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności