logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Zawieranie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2020

pt 03 Sty 2020

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów na rok 2020 w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresach:

- świadczenia lekarza POZ,

- świadczenia pielęgniarki POZ,

- świadczenia położnej POZ,

-  świadczenie położnej POZ – w programie profilaktyki raka szyjki macicy,

-  świadczenia położnej POZ – świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej

- świadczenia pielęgniarki szkolnej,

- transport sanitarny w POZ.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o Postępowaniach na rok 2020 dostępna jest definicja postępowania niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy:

09-20-000020/POZ/0113/6

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01.02.2020 r. zobowiązani są do  złożenia wniosków do dnia   10.01.2020 r.  

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na ogłoszenie zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej traci ważność postępowanie nr

09-20-000012/POZ/0113/6.

W związku z powyższym wszystkich Świadczeniodawców chcących złożyć wniosek o zawarcie z dniem 1 lutego 2020 r. umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna lub wniosek rozszerzający dotychczasową umowę o nowy produkt prosimy o przygotowywanie go w oparciu o nową wersję definicji postępowania.  

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności