logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący procesu aneksowania umów w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE oraz POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY typu N na rok 2019

czw 13 Gru 2018

Komunikat  dotyczący  procesu  aneksowania umów w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE oraz
POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY typu N na rok  2019 

  1. W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów wieloletnich na rok 2019, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE oraz POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY typu N
    o harmonogramie postępowania w procesie tworzenia szablonów umów na rok 2019.

Świadczeniodawcom w w/w rodzajach świadczeń od 13 grudnia 2018 r. zostaną udostępnione na Portalu Świadczeniodawcy szablony umów na rok 2019.

W procesie tworzenia szablonów umów  zostaną  skopiowane również  numery rachunków bankowych  do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2019 i w związku z tym prosimy o nie  składanie wniosków  dot. kont bankowych do w/w umów.

Numer rachunku bankowego „skopiowany” do umowy na rok 2019 będzie można sprawdzić w Portalu Świadczeniodawcy- w części „Umowy na realizację świadczeń – Moje umowy – rok 2019.”

Świadczeniodawcy, którzy chcieliby jednak zmienić numery kont bankowych od 1.01.2019 proszeni są o składanie odpowiednich wniosków w styczniu przyszłego roku.

 

  1. Informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy w części Umowy na realizacje świadczeń (pokaż więcej) zostanie  udostępniony Raport z utworzenia szablonu umów. Raport będzie zawierał informacje o potencjale umowy, który NIE został przeniesiony do szablonu umowy utworzonego funkcją automatycznego tworzenia szablonu umów (ATSU).

Bardzo prosimy o rzetelnąanalizę tego raportu. 

Świadczeniodawcy od dnia 13 grudnia   do   dnia  18   grudnia   2018r.  będą mogli ostatecznie zweryfikować poprawność danych zawartych w  przygotowanych szablonach umów na rok 2019. Dokonać tego będą mogli za pomocą  Portalu Potencjału -"Aneksowanie Umów”.

Kolejność postępowania - Aplikacja "Aneksowanie Umów"

Należy utworzyć zgłoszenie zmian do umowy za pomocą przycisku "Dodaj zgłoszenie zmian do umowy". Ze słownika wybrać umowę na rok 2019, którą chcemy zweryfikować i zatwierdzić zgłoszenie - przycisk "Zatwierdź", jeżeli dane zawarte w umowie nie odpowiadają stanowi na dzień 01.01.2019r. w zakresie personelu, zasobów, umów podwykonawstwa, harmonogramu, należy dokonać zmian. Zgłoszenie zmian należy przekazać do oddziału wojewódzkiego za pomocą przycisku "Przekaż do OW NFZ" . W przypadku, gdy świadczeniodawcy stwierdzą prawidłowość zawartych danych (brak konieczności aneksowania ) należy usunąć dodane zgłoszenie.

Weryfikacji danych zwartych w szablonach umów na rok 2019 (wprowadzenie zmian dot. potencjału przyszłej umowy na rok 2019) należy dokonać do dnia  20 grudnia 2018 r. – szczególną uwagę należy zwrócić na przypisanie środka transportu sanitarnego do zasobów każdej komórki organizacyjnej.

Wnioski przesłane  do umów na rok 2019 zostaną ocenione przez pracowników oddziału, a następnie zostanie przygotowana umowa na rok 2019.

Ponowne naniesienie zmian będzie możliwe po 1 stycznia 2019 r, po podpisaniu elektronicznej wersji umowy na rok 2019.

UWAGA :

Jeżeli po dacie 13  grudnia 2018, będziecie Państwo składać za pomocą aplikacji „Aneksowanie” aktualne wnioski  jeszcze do umowy na rok 2018, w  których potencjał planowo miałby zaistnieć również w umowie na rok 2019, będziecie musieli  przygotować takie same wnioski również do umowy na rok 2019. Wynika to z faktu, że zmiany do umów obowiązujących na rok 2018 zgłoszone po „skopiowaniu”  umowy na rok 2019 nie zaistnieją automatycznie w szablonie umowy na rok 2019.

Np. do umowy na rok 2018 od  dnia 24 grudnia 2018 zostaje zgłoszony personel „X” do realizacji świadczeń, jeżeli personel ten ma również udzielać świadczeń w roku 2019 należy pamiętać o dokonaniu zgłoszenia również do umowy na rok 2019.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności