logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie 3000 godzin

pt 01 Gru 2017

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przypomina, że od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Lekarze, którzy przepracowali 3000 godzin:

•        w szpitalnym oddziale ratunkowym,

•        w zespole ratownictwa medycznego,

•        w lotniczym zespole ratownictwa medycznego,

•        na izbie przyjęć szpitala,

będą mogli wykonywać medyczne czynności ratunkowe w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego pod warunkiem, że do końca 2017 r. rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późń. zm.)

Art. 3 pkt 3:

3) lekarz systemu – lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył  co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57.

Art. 57. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii  i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo

2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny  ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

3. W przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2, lekarz przestaje być lekarzem systemu, o którym  mowa w ust. 1.

POW NFZ informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawiła się przedmiotowa informacja
pn. Zmiany dotyczące lekarzy systemu PRM.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności