Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursach ofert

wt 17 Paź 2017

Informuję, że w ogłoszonych w dniu 16.10.2017 r.  postępowaniach w trybie konkursu ofert  sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2018 i lata następne w rodzaju rehabilitacja lecznicza, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych, dla zakresów świadczeń (nie dotyczy świadczeniodawców z umowami w niżej wymienionych zakresach, zakwalifikowanych do PSZ):

Zakres świadczeń

cena

05.2300.021.02  REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM -

1,11 zł

05.2300.022.02  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

1,11 zł

05.2300.023.02  REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY        

1,11 zł

05.2300.024.02  REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

1,11 zł

05.2300.026.02  REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWAW OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

1,11 zł

05.4300.300.02  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH         

1,11 zł

05.4300.309.02  REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH

1,11 zł

05.4308.300.02  REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH            

1,20 zł

 

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności