logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowań konkursowych

wt 09 Sty 2018

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372) oraz zmianą szablonów postępowań mających na celu dostosowanie systemu informatycznego do nowych kryteriów oceny ofert, Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014.1980 ze zm.)

odwołuje postępowania nr:

09-18-000194/REH/05/1/05.2300.022.02/01

09-18-000195/REH/05/1/05.2300.023.02/01

09-18-000196/REH/05/1/05.2300.022.02/01

09-18-000197/REH/05/1/05.2300.021.02/01

09-18-000198/REH/05/1/05.2300.021.02/01

09-18-000199/REH/05/1/05.2300.022.02/01

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności