logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Dobra informacja dla pacjentów z udarem mózgu

wt 29 Sty 2019

Dobra informacja dla pacjentów z udarem mózgu.

       W styczniu br. Podkarpacki Oddział NFZ podpisał umowę z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 w  Rzeszowie ul Lwowska 60 na realizację świadczeń z zakresu  neurologii inwazyjnej jako pilotażowego programu dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej. Jest to metoda leczenia ,która wykonywana była dotąd jedynie w ramach grantów naukowych, a nie jako świadczenie gwarantowane. Aby wziąć udział w pilotażu szpital musiał  spełnić szereg wymagań, m.in tym: posiadać odpowiedni zespół specjalistów, udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zabiegów z zakresu neuroradiologii, w strukturze odpowiednie oddziały i pracownie, niezbędny sprzęt,  a także gotowość do całodobowej realizacji procedury.

     Pacjent z udarem jak najszybciej powinien trafić do najbliższego oddziału udarowego, ( w Województwie Podkarpackim jest ich 16) w których poddawany jest badaniom diagnostycznym pozwalającym ustalić, jakiego typu jest to udar i jakiej pomocy można udzielić. Następnie na zlecenie lekarza chory może być przetransportowany do szpitala wykonującego trombektomię mechaniczną. Zabieg ten można  przeprowadzić w ciągu 6 godzin od wystąpienia pierwszych objawów udaru mózgu. Dzięki temu zwiększy się  skuteczność ratowania chorych z ciężkim udarem, który mógłby doprowadzić do zgonu lub znacznej niepełnosprawności chorego.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności