logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Informacja o cenie oczekiwanej SOK 2018 - żywienie dojelitowe w warunkach domowych

pn 13 Lis 2017

Informuję, że w ogłoszonym w dniu 8 listopada 2017 r.  postępowaniu nr 09-18-000162/SOK/11/1/11.0000.048.02/01 w trybie konkursu ofert  sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r. w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie żywienie dojelitowe w warunkach domowych przyjęto cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej wynoszącą 0,92 zł.

Jednocześnie przypominamy,  że zgodnie z § 5. 1.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372 ze zm.) Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Udokumentowanie spełnienia wymagań kryterialnych w przedmiocie ogłoszonych postępowań leży po stronie oferenta i winno zostać ujęte w ofercie.

 

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności