logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Informacja o udostępnieniu funkcjonalności „Zgłoszenie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych”

śr 01 Sie 2018

Informacja o udostępnieniu funkcjonalności „Zgłoszenie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych”.

POW NFZ informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. na Portalu Świadczeniodawcy została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca ponowne przekazanie danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Jest ona dostępna w sekcji „Umowy na realizację świadczeń” pod linkiem „Zgłoszenie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych”. Funkcjonalność jest opisana w systemie pomocy.

Jednocześnie przypominamy, że  zgodnie z  zapisami wyżej wymienionego rozporządzenia  informację o liczbie pielęgniarek i położnych sporządza się według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018r.  Nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” zgodnie z § 4 ust. 3 w/w rozporządzenia

Prosimy wszystkich świadczeniodawców o terminowe zgłoszenie w/w danych w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2018. Termin ten jest terminem ostatecznym, co oznacza, że świadczeniodawcy, którzy nie przekażą przedmiotowych danych do dnia 14 sierpnia 2018 r nie otrzymają dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności