logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT AOTMiT

pt 15 Mar 2019

KOMUNIKAT AOTMiT

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informuje

podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP - grupy S).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja" http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane- swiadczenia/postepowania-w-toku/ od dnia 14 marca 2019 roku.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności