logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

sb 21 Mar 2020

ZALECENIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCE ZASAD REALIZACJI PLANOWYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 stopniowe ograniczanie przyjęć, a od dnia 30 marca wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo, a w szczególności:

- endoprotezoplastyki dużych stawów;

- duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa;

- zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej;

- pomostowanie naczyń wieńcowych;

- nefrektomia;

- histerektomia.

Decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu.

Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy.

 

Źródło (Centrala NFZ): https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7660.html

 

Autor: Centrala NFZ
Wszystkie aktualności