logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców o błędach w informacji o kwarantannie

pn 06 Kwi 2020

W systemie elektronicznej  Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ) pojawiła się dodatkowa informacja o kwarantannie pacjenta. Dzięki tej usłudze lekarze wiedzą, czy pacjent, który zgłosił się na wizytę, nie podlega aktualnie kwarantannie. Zwiększy to bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pozostałych pacjentów.

Jednocześnie do oddziałów wojewódzkich NFZ zaczęły docierać informacje o błędach w tym zakresie. Pojawiają się pacjenci, którzy twierdzą, że nie są objęci kwarantanną, a e-WUŚ potwierdza okres kwarantanny (lub odwrotnie).

W związku z tym, do momentu utworzenia specjalnego formularza internetowego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), prosimy o przesyłanie do Funduszu zgłoszeń o błędnie wprowadzonych do e-WUŚ informacjach dotyczących kwarantanny drogą elektroniczną.

Adres e-mail: ewidencja@nfz-rzeszow.pl

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Małecka – kierownik Sekcji Ewidencji, tel. (17) 86-04-230

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, jego numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości) oraz krótki opis błędu.

Dane z oddziałów wojewódzkich będą przekazywane do Centrali NFZ, a następnie zbiorczo do CSIOZ w celu weryfikacji ich w danych źródłowych.

Po uruchomieniu formularza internetowego do zgłaszania błędów, zostaną Państwo poinformowani o dalszych działaniach.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności