logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych

czw 12 Paź 2017

W związku z prowadzoną w oddziale weryfikacją ubezpieczenia pacjentów oraz przedkładanych przez nich dokumentów na jego potwierdzenie (np. oświadczeń, druków ZCNA, zaświadczeń itp.) POW NFZ w Rzeszowie przypominamy, że pacjent może zostać obciążony kosztami zrefundowanych świadczeń tylko w przypadku gdy świadczeniodawca prawidłowo zweryfikował jego prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Przypominamy, że świadczenia w stosunku do których świadczeniodawca błędnie zweryfikował prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych sukcesywnie podlegać będą stosownym korektom.

Przesłane przez świadczeniodawców dokumenty potwierdzające ubezpieczenie pacjentów, są oceniane pod kątem ich poprawności (np. czy odebrane zaświadczenia posiadają właściwa datę, czy oświadczenia składane przez pacjentów mają wypełnione wszystkie wymagane pola itp.).

Z uwagi na powtarzające się przypadki braku przesyłania wymaganych dokumentów od świadczeniodawców informujemy, że wezwanie do przedłożenia dokumentów przesyłane będzie do świadczeniodawcy jeden raz, a brak przedstawienia stosownych dokumentów
w wyznaczonym terminie, skutkować będzie skierowaniem sprawozdania do korekty
w części obejmującej świadczenia na które nie zostały dostarczone żądane dokumenty ubezpieczenia.

Ponadto przypominamy, że przesłanie dokumentów nieprawidłowych będzie również stanowić podstawę do dokonania korekty sprawozdania.

W związku z tym, że do naszego oddziału przesyłane są w dalszym ciągu nieprawidłowo wypełnione „oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej” udostępniamy wzory prawidłowo wypełnionych oświadczeń z krótkimi wyjaśnieniami. Informujemy, że brak wypełnienia jakiegokolwiek obowiązkowego elementu w oświadczeniu może stanowić podstawę do uznania, że jest ono nieprawidłowe. W związku z tym prosimy o uważną analizę przesyłanych do POW NFZ w Rzeszowie kopii oświadczeń pacjentów.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie 1 (doc)

Oświadczenie 2 (doc)

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności