logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

śr 05 Wrz 2018

         Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje o wejściu w życie Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 poz. 1681).

          Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ujętym w ww. przepisach harmonogramem terminów, zgodnie z którymi nastąpi przekazanie środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Równocześnie informujemy, że w najbliższych dniach zostanie udostępniona funkcjonalność umożliwiająca przekazanie danych o liczbie pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ww. aktu normatywnego oraz nastąpi zmiana umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności