logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat o ogłoszeniu postępowania wnioskowego KOS-zawał

wt 30 Kwi 2019

Komunikat o ogłoszeniu postępowania wnioskowego KOS-zawał.

 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie: Kompleksowa Opieka Po Zawale Mięśnia Sercowego (KOS-zawał) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Równocześnie informujemy, że w celu objęcia umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach, świadczeniodawca spełniający warunki wymagane do ich realizacji, określone w przepisach rozporządzeń ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanych na podstawie art. 31d i art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach oraz w zarządzeniu o świadczeniach kompleksowych, składa w terminie do 45 dnia przed rozpoczęciem kolejnego kwartału wniosek do dyrektora Oddziału Funduszu zgodny ze wzorem określonym przez Fundusz.

Zgodnie z powyższą informacją, Świadczeniodawcy ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ od dnia 1 lipca 2019r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 15 maja 2019r.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności