logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursach ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

wt 20 Mar 2018

Informuję, że w ogłoszonych w dniu 16 marca 2018r.  postępowaniach w trybie konkursu ofert  sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok  2018 i lata następne w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, przyjęto w zakresach świadczeń następujące ceny oczekiwane :

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

11.0000.040.02

BADANIA IZOTOPOWE

1,04 zł

11.0000.043.02

TERAPIA  IZOTOPOWA

1,04 zł

11.0000.048.02

ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

1,00 zł

11.1021.047.02

LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH

1,00 zł

11.1060.000.02

TELEKONSYLIUM GERIATRYCZNE

1,00 zł

11.1100.000.02

TELEKONSYLIUM KARDIOLOGICZNE

1,00 zł

11.2150.042.02

TLENOTERAPIA DOMOWA

1,00 zł

11.4132.001.02

DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA

1,07 zł

11.4132.002.12

 HEMODIALIZOTERAPIA

1,00 zł

11.4132.003.12

HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU

1,00 zł

11.7220.001.12

POZYTONOWA  TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)

1,00 zł

11.9000.001.02

KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP - 1)

1,00 zł

11.9800.041.02

TERAPIA HIPERBARYCZNA

1,04 zł

 

Jednocześnie przypominamy,  że zgodnie z § 5. 1.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372 z późn.zm.).  Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Udokumentowanie spełnienia wymagań kryterialnych w przedmiocie ogłoszonych postępowań leży po stronie oferenta i winno zostać ujęte  w ofercie.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności