logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie przekazywania przez świadczeniodawców informacji dot. podwyżek dla pielęgniarek i położnych

czw 04 Paź 2018

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje, że została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca przekazanie danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych na podstawie § 2, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia  29 sierpnia 2018 r.  w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. 2018 poz. 1681).  Do złożenia w/w informacji zobligowani są świadczeniodawcy z wyłączeniem  świadczeniodawców posiadających umowy o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w  zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Funkcjonalność jest dostępna w sekcji „Umowy na realizację świadczeń” pod linkiem „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.”

Zgodnie z  zapisami § 2, ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia  informację o liczbie pielęgniarek i położnych sporządza się według stanu na dzień 1  października 2018 r. i przekazuje do dnia 14 października 2018r. 

Prosimy wszystkich świadczeniodawców o terminowe zgłoszenie w/w danych w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2018r. Termin ten jest terminem ostatecznym, co oznacza, że świadczeniodawcy, którzy nie przekażą przedmiotowych danych w terminie  nie otrzymają dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki  i położne.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności