logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu POZ

czw 07 Maj 2020

W uzupełnieniu do Komunikatu w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu POZ z dnia 16.04.2020, Podkarpacki OW NFZ informujemy, że bieżąca korespondencja dotycząca procesu oceny składanych wniosków  będzie kierowana do Państwa poprzez wiadomości wysyłane na Portal Świadczeniodawcy. Będziemy informować na bieżąco o nieprawidłowościach lub konieczności uzupełnienia wniosków.

Ostateczna decyzja dotycząca wniosku zostanie przekazana również w formie papierowej.

Dodatkowo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wypełniania:

- wniosku w zakresie danych świadczeniodawcy zgodnie z zawartą z POW NFZ umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz liczby miejsc udzielania świadczeń.

- Załącznika nr 2 do zarządzenia (Specyfikacja dofinansowania), w szczególności poprawność wpisywania dat z faktur oraz weryfikację obliczeń rachunkowych i sumowania kwot. Proszę o zaokrąglanie obliczeń w poszczególnych wierszach do dwóch miejsc po przecinku.

Treść komunikatu z 16.04.2020:

https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/podstawowa-opieka-zdrowotna/komunikat-w-sprawie-warunkow-udzielania-i-rozliczania-dofinansowania-informatyzacji-dla-swiadczeniodawcow-realizujacych-swiadczenia-z-zakresu-poz,art1659/

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności