logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Obowiązek podania adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej przez świadczeniodawców

czw 07 Lis 2019

Obowiązek podania adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej przez świadczeniodawców

Zgodnie z Art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399) W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.14) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

W związku z powyższym od dnia 5 listopada w dedykowanym do komunikacji z NFZ portalu uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie danych o adresie e-mail podmiotu lub ePUAP.

Odnośnik do źródłowego komunikatu: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-podmiotow-kontrolowanych,7488.html

Aktualizacja komunikatu (21.11.2019):

Wypełnienie wyżej wymienionego obowiązku w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia jest jednoznacznie traktowane jako wypełnienie przedmiotowego obowiązku również w stosunku do ministra właściwego do spraw zdrowia

 

Autor: Centrala NFZ
Wszystkie aktualności