Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: RATOWNICTWO MEDYCZNE

czw 26 Lis 2020

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października
2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020.1858)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odwołuje postępowania konkursowe o kodach:

09-21-000014/RTM/16/1/18/03/01

09-21-000015/RTM/16/1/18/04/01

09-21-000016/RTM/16/1/18/01/01

09-21-000017/RTM/16/1/18/05/01

09-21-000018/RTM/16/1/18/02/01

w rodzaju: 16 - RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności